Kaikessa yksinkertaisuudessaan: Jos osaat ensiapua, voit pelastaa jonkun hengen. Kun asiaa ajattelee järjellä, on erittäin helppo ymmärtää, että jokaisen tulisi osata ainakin ensiavun alkeet. Työpaikoilla ensiaputaidot eivät kuitenkaan ole ainoastaan hyvä juttu, vaan myös velvollisuus. Ensiapuvalmiudesta säädetään työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus järjestää työpaikalle tarvittavat varusteet ensiapuun, sopivat tilat ensiavun antamiseen tarvittessa sekä ensiapukoulutettu henkilö tai henkilöitä vastaamaan ensiavusta. Kun asiat ovat järjestyksessä, takaa se myös yrittäjälle mielenrauhan.

Ensiapukurssit

Riippuen alasta ja sen riskeistä työpaikan ensiapuosaamisen tarve voi vaihdella runsaasti, joten koulutus on hyvä räätälöidä soveltumaan juuri sinun yrityksesi toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Esimerkiksi tavallisessa toimistotyössä saattaa hyvin riittää, että ensiapuvastaava osaa hätäensiavun perusteet, kun taas vaikkapa tulen kanssa työskennellessä on tärkeää, että ensiapukoulutetulla on hyvät valmiudet palovammojen kanssa toimimiseen. Räätälöityjä koulutuksia yrityksille tarjoaa muun muassa Suomen Punainen Risti, joka lienee suomen laajin ensiapukoulutusten tarjoaja

Oikeat varusteet ensiapuun

Osaamisen lisäksi tärkeään rooliin hätätilanteissa toimiessa nousevat ensiaputarvikkeet. Parhaatkin taidot vaikkapa haavan sidonnassa jäävät turhiksi, jos työpaikalta ei löydy asianmukaisia ensiapuvarusteita. Ensiapulaukun sisällöstä kannattaa siis pitää huolta ja tarvittaessa täydentää sitä säännöllisesti. Perus ensiapulaukun lisäksi moni työnantaja päätyy nykypäivänä hankkimaan defibrillaattorin, joka tutkitusti nostaa selviytymismahdollisuudet jopa kolminkertaisiksi tilanteissa, joissa uhrin sydän on pysähtynyt. Helppokäyttöinen ja nykypäivänä järkevän hintainen defibrillaattori onkin siis järkevä ja moderni lisä työpaikan ensiapuvarustukseen.