Logo on ehkä yksi tärkeimmistä yrityksen tunnusmerkeistä ja markkinointikeinoista. Me kaikki tunnistamme useat suurten brändien logot välittömästi, vaikka näkisimme ne vain vilaukselta. Logon tulisikin aina olla selkeä ja tunnistettava. Uuden yrityksen logoa ei tietenkään heti tunnisteta, mutta kun tietoisuus yrityksestä kasvaa, jää logo usein ihmisten mieleen. Hyvän markkinoinnin tuloksena logon näkeminen tuottaa asiakkaassa positiivisen mielikuvan ja tuttuuden tunteen.

Uutta yritystä perustaessa yrittäjä tietenkin miettii, minkälaisen logon yritykselleen haluaa. Tämä on hyvä jatkumo oman brändin suunnittelulle. Markkinoijan kannattaa siis miettiä, millaisia mielikuvia haluaa logollaan tuottaa, ja miten se kuvaa yrityksen brändiä – kopioimatta kuitenkaan muiden logoja. Logo on tärkeä väline markkinoinnissa, ja sitä voidaan käyttää niin verkkosivuilla, dokumenteissa, tuotteissa, mainoksissa, kuin esimerkiksi liikelahjoissa tai mainostuotteissakin. Omalla logolla varustettuja tuotteita voi tilata muun muassa Axonprofil -sivustolta.

Millainen logon tulisi olla?

Logon tulisi aina olla selkeä ja helposti erotettava. Liian usein logoon yritetään mahduttaa liian paljon asioita, mutta se ei ole aina viisasta. Pelkkä yrityksen nimi riittää logoon, eikä siitä tarvitse käydä ilmi, mitä yritys tekee tai mikä sen toimiala on. Logon tulisi toimia myös pienessä koossa niin, että se säilyy yhtä selkeänä ja tunnistettavana. Muita tärkeitä ominaisuuksia yrityksen logossa ovat:

  • Brändiin sopiva
  • Toimiva myös printattuna
  • Helposti eri taustoista erottuva

Hyvä logo on ainakin yllä mainittuja asioita. Myös värimaailmaan kannattaa kiinnittää huomiota, ja pitää se yhtenäisenä yrityksen muun värimaailman kanssa. Logon voi suunnitella itse jos osaamista löytyy, mutta usein on viisasta antaa logon suunnittelu ammattilaisen tehtäväksi. Logon tulisi toimia hyvin myös printattuna, ja näin sitä voi käyttää markkinoinnin välineenä muun muassa mainosmateriaaleissa, käyntikorteissa, liikelahjoissa, työntekijöiden vaatetuksessa ja yrityksen julkisivussa.

Logo brändin osana

Tuotteen tai palvelun brändi on muutakin kuin vain logo ja yrityksen nimi tai värimaailma. Brändi on yrityksen tarina tai kertomus, ja se kertoo, mitä yritys tekee, miksi ja miten. Se luo kuvan yrityksestä ja sen arvoista. Logo on osa yrityksen brändiä ja sen tulee tukea sitä, mutta brändäystä varten tarvitaan myös paljon muuta. Jotta brändäys onnistuu, tulee ihmisille kertoa yrityksen tarinaa markkinoinnin kautta.